Szállás Lesenceistvánd, szállásfoglalás, programok, látnivalók egy helyen.

útiterveim Belépés
Hétvégére
Következő nyaralásra
Egyszer megnézném

Magyarország » Veszprém megye » Lesenceistvánd  

Általános szerződési és felhasználási feltételek

A http://kornyeke.hu portál a Proking Hungária Kft., továbbiakban Szolgáltató (9061 Vámosszabadi, Széchenyi u. 7., adószám: 24869467-2-08) által fejlesztett és üzemeltetett rendszer (továbbiakban Rendszer). A rendszer felhasználója mindenki, aki a környéke.hu domain alá tatozó oldalakat, illetve annak szolgáltatásait használja (továbbiakban Felhasználó).
Jelen felhasználási feltételek alkalmazandóak a környéke.hu oldal használatára, a környéke.hu oldalon kínált szolgáltatások felhasználására. A környéke.hu honlapon kínált szolgáltatások bármelyike kizárólag a jelen felhasználási feltételek elfogadása és betartása mellett vehető igénybe.

A rendszer

A környéke.hu egy turisztikai és szabadidős információkat kategorizáló rendszer, melynek szolgáltatásainak egy része regisztrációhoz kötött. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendszerben regisztrációt követően rögzített turisztikai tartalmak publikusak, azokat a környéke.hu és bármely aloldalának látogatója megtekintheti.

A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy a regisztráció során és azt követően a környéke.hu oldalon csak olyan információt ad meg, tesz hozzáférhetővé, melyek helytállóak, a nyilvánossághoz közvetítéséhez az érintett személyek hozzájárultak, személyiségi jogokat nem sértenek, amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak és melyek tekintetében felhasználási jogokkal rendelkezik. A megjelenített információk pontosságáért, jogszerűségért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

A rendszer használata alapvetően ingyenes. Amennyiben egy funkció fizetős szolgáltatás, akkor annak a megrendelés idején hatályos és a honlapon elérhető árlista szerinti díjainak megfizetését követően a felhasználó jogosulttá válik az adott szolgáltatás igénybevételére. Felhasználó tudomásul veszi, hogy megrendelt fizetős szolgáltatás számára csak a szolgáltatás megfizetését követően válik elérhetővé. A Szolgáltató az általa nyújtott fizetős szolgáltatásokra vonatkozóan fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát. Az árváltoztatás a már megrendelt és kifizetett szolgáltatásokat nem érinti. Díjköteles szolgáltatás csak a díj megfizetését követően vehető igénybe.

Szállásfoglalási rendszer

A környéke.hu egy találkozási, kapcsolat felvételi felület a szálláshelyek és a vendégek között. A kapcsolatfelvételt egy kitölthető űrlap kezelésével és az információk szálláshely felé történő továbbításával segíti, szállásközvetítéssel nem foglalkozik. A szálláshelyet bemutató szövegek, képek, illetve az oldalon található árak feltöltése a szállásadó lehetősége, valóságtartalma, hitelessége és mindenkori érvényessége a szállásadó felelőssége.

A foglalás csak a szálláshely visszaigazolását követően válik érvényessé. Valamennyi az elszállásolási szerződésből következő igény és kötelezettség kizárólag a szállásfoglaló és a lefoglalt szálláshely között jön lére. A megrendelt szolgáltatás ellenértéke közvetlenül a szálláshelynek fizetendő. A fizetés a szálláshelyen történik. Egyéb fizetési mód (pl. átutalás) a szálláshely és a vendég közötti megegyezés alapján lehetséges.

Mivel a környéke.hu rendszer egy kapcsolat felvételi felület, ugyan törekszünk az érvényesség és szabad kapacitások maximális figyelembe vételére, de mivel a kihasználtság a szálláshelyen folyamatosan változhat, a foglalások a szálláshely visszaigazolása után, illetve az alapján válnak érvényessé.

Felhasználási engedély

A szerzői jogi védelem kiterjed a környéke.hu oldal teljes tartalmára és az oldalon keresztül elérhető egyéb adatokra, információkra is, beleértve a teljes adatbázist, annak bármilyen részletét és az adatok elrendezésének módját, továbbá a szolgáltatások alapját képező térképi és a hozzákapcsolódó egyéb adatbázisokra, melyeket akár egészben, akár részben a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos - a jelen felhasználói feltételekben foglaltaktól eltérően bármilyen módon felhasználni (így különösen másolni, tárolni, többszörözni, terjeszteni stb.), különösen más szolgáltatásba, weboldalba vagy web alkalmazásba beépíteni, ezekben bármilyen módon felhasználni vagy megjeleníteni.
A weboldalakon található "kornyeke.hu" a Szolgáltató javára regisztrált domain név, mely nem használható fel a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül.

A rendszer biztonsága

A felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, így különösen tilos a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálata, kémlelése vagy tesztelése, a rendszer jogosultság-ellenőrző intézkedéseinek megsértése. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy tartózkodik minden olyan eszköz, szoftver vagy eljárás alkalmazásától, amellyel megzavarja, vagy megzavarhatja ennek a rendszernek a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folyó tevékenységet. A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után.

A használat korlátozása

A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás felhasználó általi használatának felfüggesztésére ill. megszüntetésére, amennyiben a felhasználó a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módon befolyásolja, illetve az alábbi rendelkezésekbe ütköző használatot valósít meg.

Szolgáltató az általa nyújtott regisztrációhoz kötött szolgáltatások felhasználását felfüggesztheti az alábbi esetekben:

A Szolgáltató a felfüggesztést a fenti jogellenes magatartások megszüntetése és jogkövetkezményeinek orvoslása esetén szünteti meg. A Felhasználó hibájából történő felfüggesztés időtartamára az esetlegesen már kifizetett díj nem követelhető vissza.

Felelősség

Felhasználó felelősséggel tartozik az általa rögzített és megjeleníteni szánt információk tartalmáért. A megadott adatok pontatlanságából eredő károkért a rendszert működtető Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a mások által rögzített tartalmak helyességét a Szolgáltató nem kötelezően, csak eseti jelleggel ellenőrzi. A környéke.hu-n feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó környéke.hu oldalon megjelenített információit (pl. a saját honlapján, vagy egy nyomtatott kiadványban).

Szolgáltató nem felel a Felhasználók által megadott adatok hitelességéért, hiányos adatokért vagy nem piacképes szolgáltatásaiért.

A szolgáltatások igénybevétele során a Vendégnek okozott kár esetén a Ptk. szabályait kell megfelelően alkalmazni. Felhasználó és Szolgáltató között szerződés nem jön létre, csak Felhasználó Szolgáltató Partnerei között. Szolgáltató kizárja a felelősségét bármely, a Partnerei által nyújtott szolgáltatással összefüggésben a Felhasználót ért kár tekintetében.

A Felhasználó (vendég) által okozott kárért a Szolgáltató nem felel, az ilyen igényt a Szolgáltató Partnere vagy a szálláshely közvetlenül érvényesíti a vendéggel szemben.

A Felhasználó által megjeleníteni kívánt tartalom:

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a környéke.hu-t üzemeltető Szolgáltató nem köteles ismerni a feltöltött tartalmak mindenkori, aktuális tartalmát, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a felhasználási feltételeket vagy törvényt sértő tartalomra, a Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja azt. Az eset súlyától, illetve rendszerességétől függően a szolgáltatónak jogában áll a Felhasználó környéke.hu regisztrációhoz való hozzáférését megszüntetni.
A szolgáltató nem vállal felelősséget a váratlan technikai hibákból, a rendszert érő támadásból vagy egyéb, előre nem látható okokból történő adatvesztés miatt.

Jogviták

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a győri Városi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.

Ügyfélszolgálat

A felhasználó e-mail címünkön veheti fel velünk a kapcsolatot: info@kornyeke.hu


A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse, és egyéb módon módosítsa a jelen felhasználási feltételeket, és új vagy kiegészítő feltételeket szabjon meg a szolgáltatás felhasználási feltételeire vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások következtében megváltozott feltételek azonnal hatályba lépnek és a felhasználási feltételek szerves részét képezik.
Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

 
Ez az oldal cookie-kat használ, hogy biztosítsa a legjobb felhasználói élményt. Rendben